Вестник ЗЕМЯ

Трети март – Ден на Свободата, Ден на

                                                Уважението към миналото – това е чертата,                                              която отличава културата от диващината!                                                                                                        А. С. Пушкин  От 3