Вестник ЗЕМЯ

МКА – Африка

Развитие чрез приобщаващ диалог Политическият форум за развитие служи като платформа за насърчаване на диалога между различни заинтересовани страни, ангажирани