Вестник ЗЕМЯ

Мотивите на държавния глава да атакува конституционните промени

Президентът счита, че част от измененията, освен че съдържат противоречия с други конституционни разпоредби, променят баланса между основните органи и