Вестник ЗЕМЯ

Полезна  информация

Анализ на вземанията – необходимо условие за управленско решение. Документиране на несъбираеми вземания за целите на ЗДДС Целта на темата

Единен цифров портал 

На 19 септември Аниес Матис – Директор на Кооперативна Европа участва в редовно заседание на Интергрупата на Европейския парламент за

Световна организация на потребителните кооперации (CCW)

Регионална асамблея на МКА – регион Азия и Пасифик                                                                                                                        От 7 до 9 ноември в Манила, Република Филипини се проведе