Вестник ЗЕМЯ

Президентът наложи вето върху възстановяването на правомощията на

С приетите преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс целенасочено се пренебрегва върховенството на