Вестник ЗЕМЯ

Велислава Дърева: Паметникът е опасен. Символизира победата над

Евроатлантическите ценности повеляват българският народ да бъде безпаметен, безисторичен, безроден, безграмотен, безличен, безмозъчен, безсловесен – едно идиототърпимо добиче, което лесно